нелет

нелет
  не трябва; не бива.

Църковнославянски речник. . 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Нелет — см. Пингвин …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Плавающие птицы* — (Natatores) по образу жизни, общей форме тела и некоторым частным признакам составляют довольно характерную группу. Тело их имеет более или менее веретеновидную форму; шея у большинства бросается в глаза своею длиною; ноги почти всегда очень… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Плавающие птицы — (Natatores) по образу жизни, общей форме тела и некоторым частным признакам составляют довольно характерную группу. Тело их имеет более или менее веретеновидную форму; шея у большинства бросается в глаза своею длиною; ноги почти всегда очень… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Лет — позволительно, можно; нелет нельзя …   Краткий церковнославянский словарь

  • ат үйрету — Асау жылқыны қолға үйрету және машықтандыру. Бие байлайтын аудандарда жылқыны құлынымен ноқтаға, жетекке шошындырмай, сылап сипап үйретеді. Осылайша басыққан құлынды құнан, дөненінде мініске оңай үйретуге болады. Алдымен жылқыны ерттеп немесе… …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

  • тақия телпек — Тақия теуіп ойнайтын балалар ойыны. Айыпты баланың тақиясын жұлып алып тебе жөнелетін ойын …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

  • арын — 1 (Жезқ., Ұлы.; Қост., Жанг.) екпін, қарқын. А р ы н д а ғ а н қызулы кісі екен (Жезқ., Ұлы.). А р ы н ы бар ат деп ала жөнелетін, алып қашатын атты айтады (Қост., Жанг.). Қырғ. арым (К. Юд., КРС, 73) 2 (Рес., Орын.) аттың бұзылуы, ауыр жүкті… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • күмірә күлкі — (Түрікм.: Ашх., Таш.) өтірік, жалған күлкі. Ол – к ү м і р ә к ү л к і с і м е н а қ алдап кететін залым адам (Түрікм., Таш.). Сырмінез емес адам жұрттың айтқанына қандай сенгіш! Содан бұны көрсе ақ к үм і р ә к ү л к і қысып жөнелетін шығар (Ә.… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • сүркіту — 1 (Гур., Маңғ.) састыру, есін шығару. Тентек ұлын с ү р к і т і п осында қуып тықты, бәріміз араң арашалап алдық (Гур., Маңғ.). [Монғол тілінде сүрэх қауіп туғызу, қорқыту; сүрдүүлэх қорқыту, үркіту (Монғ. қаз. сөз., 1954, 167 168)] 2 (Гур., Бақс …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • апалақ-құпалақ — үст. Тез арада, асығыс үсігіс. Түлкінің күшігіндей бір пәле тағы да зырқырап қаша жөнелетіндей қорқып, сен а п а л а қ қ ұ п а л а қ атып тұрғансыңды (Ә. Нұрпейісов, Соңғы., 146) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”